Økt kunnskap om plantemangfoldet

Norsk Bruksgenbank fikk 3.594.000 kroner i 2019 til informasjonsmateriale, utstyr, matverksteder og utvikling av formidlingssenter.

Brugsgenbanken jobber for å gjøre mangfoldet av eldre plantesorter mer tilgjengelig gjennom å oppformere frø fra genbanker slik at frøene blir tilgjengelige for å dyrke og å spise. Eldre kornsorter virker å være mer robuste for klimaendringer, og er svært viktig å ivareta av hensyn til blant annet biologisk mangfold, ivaretagelse av kulturlandskap og matsikkerhet.

Gjennom ulike tiltak og aktiviteter skal Norsk Bruksgenbank øke kunnskapen blant barn og unge om verdien av å ta vare på plantearven og bidra til naturmangfold og bærekraftig matproduksjon.

 

 

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?