Økt lærelyst

Liv og Røre i regi av Vestfold og Telemark fylkeskommune, er et fireårig program som skal bidra til bedre helse, trivsel, inkludering og økt livskvalitet, og som skal skape et godt grunnlag for læring for barn og unge i fylket.

Alle foto: Kristine Mellefoss/Vestfold og Telemark fylkeskommune

Liv og Røre er et helhetlig og helsefremmede program som har mål om å bedre helse, trivsel, inkludering og økt livskvalitet, og i tillegg skape et godt grunnlag for læring. Programmet er rettet mot alle barnehager, grunnskoler i tillegg til retningen helse- og oppvekstfag på videregående skoler i Vestfold og Telemark.

Gjennom tidlig innsats i barnehager- og skoleårene kan programmet være med å bedre læringsutbytte, redusere utenforskap og frafall i skolen. Vestfold og Telemark fylkeskommune vil eie prosjektet, men vil samarbeide med kommunene, barnehagene, skolene, foresatte, helsestasjonene, skolehelsetjenesten og frivillige lag og organisasjoner.

Fylkeskommunen fikk 12 millioner kroner i 2020 og 12,95 millioner kroner i 2021, for å skape liv og røre i barnehager og skoler i fylket:.

Les mer om tildelingen til Liv og Røre

Stiftelsen har tidligere støttet prosjektet Røre i Viken og tidligere Østfold, som er et liknende prosjekt.

 

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?