Økt matglede

Gjennom kursing og opplæring bidrar SunnereBarn til økt matglede og sunnere kosthold for barnehager og skolefritidsordninger.

SunnereBarn bidrar til økt kompetanse og bruk av nasjonale og internasjonale retningslinjer for kosthold og fysisk aktivitet i daglig praksis. Hovedmålsettingen er å fremme sunnere kosthold, økt matglede, økt kunnskapsnivå og endring i det faktiske mattilbud i barnehage og SFO.

I 2019 har SunnereBarn bidratt til sunnere kosthold og økt matglede for 35 000 barn og 4 000 ansatte i barnehage og SFO, gjennom kursing og opplæring. Opplæringsmateriellet er utviklet slik at det kan benyttes i lek sammen med barna og stimulerer til økt kjennskap om mat og smak hos barna selv.

Prosjektet skal nå spres til enda flere barnehager og skolefritidsordninger over hele landet.

GREENUDGE HEALTH AS fikk 2.500.000 kroner i 2020 til kunnskapsløft blant ansatte i barnehage og SFO om sunnere kosthold.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?