Økt musikkglede gjennom samarbeid mellom kulturskolen og skolekorpsene

Trøgstad kulturskole får 100.000 kroner til musikkinstrumenter.

Kulturskolen har et tett samarbeid med de tre skolekorpsene i bygda. Det blir gitt både rytmisk og musikkteoretisk opplæring og undervisningen foregår både individuelt og i samspill. Den felles satsningen har gitt resultater og det gjenspeiles både på ferdighetsnivået og antall medlemmer i korpsene.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?