Økt sikkerhet i sirkustelt

Cirkus Xanti får 100.000 kroner til nødvendig rehabilitering av tidligere mottatt sirkustelt.

Cirkus Xanti har arrangert Sirkuslandsbyer mange steder i Norge siden 2007, fra Kristiansandsand til Harstad, Bergen til Kongsvinger, men de siste årene fast i Sandvika og Torshovparken i Oslo. Sirkus har strenge krav til sikkerhet, og utstyr må byttes ut med jevne mellomrom.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?