Økt trivsel på sletta

KARIHAUGEN BORETTSLAG får 100000 kroner til treningsapparat og benker med bord

Karihaugen borettslag på Ellingsrud drifter et grøntområde i utkanten av borettslaget, som brukes daglig av mange, også barnehager og skoler. Borettslaget ønsker å øke trivselen for alle som bruker området og de får støtte til å sette opp apparater til trening, benker og bord.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?