Økt ungdomsdriv på Holmlia

NORGES KFUK-KFUM får 900000 kroner til aktivitetspott og prosjektstøtte til Økt ungdomsdriv på Holmlia

Prosjektet fokuserer på ungdomsmedvirkning og synliggjøring av at engasjement, ferdigheter og økt innsats i frivillighet, skal gi unge tro på seg selv som aktive deltakere i samfunnet. Veiledning, kurs og nettverk skal gi 200 unge mestring, kompetanse og økonomisk støtte til å drive frem egne ideer og skape mer aktivitet på Holmlia. De vil bety noe for andre, være en aktiv deltager i demokratiet med fokus på bærekraft. KFUK-KFUM Forandringshuset Holmlia får prosjektstøtte og aktivitetsmidler for å realisere ungdomsdrevne prosjekter.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?