Økt ungdomspåvirkning

Stiftelsen Forandringsfabrikken fikk 461.000 kroner til en nasjonal fordypningsgruppe og en styrking av aktiviteter i regionene.

Stiftelsen Forandringsfabrikken sørger for at barn og unges egne erfaringer fra barnevern og psykisk helsevern blir hørt og brukt som ressurs i arbeidet med å skape bedre hjelpesystemer. De har mer enn 300 aktive ungdommer mellom 13 og 20 år, såkalte proffer, som deler av sin erfaring fra barnevern, psykisk helsevern, andre hjelpesystemer eller skole.

De vil legge til rette for at flere ungdommer skal være viktige ressurspersoner uavhengig av hvor i Norge de bor, og får støtte fra Sparebankstiftelsen DNB til arbeidet.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?