Økte aktivitetsmuligheter for e-sport

BREDDE-E-SPORT ALLIANSEN får 2400000 kroner til oppstartsstøtte for nye klubber

Støtten går til teknisk struktur og aktivitet som starthjelp for klubber i etableringsfasen. Klubber som kvalifiserer for støtte må vise til egnede lokaler, bemanning til å drive et permanent breddetilbud innen gaming og esport, og evne til å sikre en del grunnfinansiering eller annen nødvendig struktur. Sparebankstiftelsen DNB matcher klubbenes egenfinansiering med inntil 200.000,- per klubb. Alliansen organiseres i samarbeid med Viken Idrettskrets, og i tråd med styringsprinsipper som gjelder for øvrig norsk idrett.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?