Ombygging av hytte på Bergholmen

Oslofjordens Friluftsråd fikk 590.000 kroner i 2013 til ombygging av Lagerbygget på Bergholmen for overnatting.
 

Friluftsrådet har ansvaret for ca 200 friområder, 38 kystledhytter og store deler av 620 km kyststi rundt Oslofjorden. Dette skaper stor aktivitet gjennom deltakere på uteskole, ferie og fritidsarrangementer, gjester på badestrendene og båtutfartsområdene samt bruk av kyststiene.

Hovedoppgavene er å stimulere og legge til rette for friluftsliv, arbeide for vern av strandsonen og ta vare på naturmiljøet og de mange kulturminnene som finnes langs fjorden.

Lagerbygget har stått ubrukt siden festningen på Oscarsborg ble nedlagt.

Med gaven fra Sparebankstiftelsen DNB vil friluftsrådet oppgradere Lagerbygget og nærmeste uteareal slik at det blir tilrettelagt for overnatting, matlaging, tørking av tøy, møte- og oppholdsrom og ny utedo. Gjester til Bergholmen kan ta rutebåt fra Drøbak.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?