Open House Oslo – barn og ungdomsprogram

OPEN HOUSE OSLO får 150000 kroner til programutvikling og frivilligkoordinering

Open House Oslo er en stor festival som engasjerer bredt for byen og det bygde miljø. Hele festivalen er gratis og retter seg mot alle aldersgrupper, gamle og unge, fra 0-100 år. De ønsker å styrke profilen overfor barnefamilier, ungdom og unge voksne. Studenter jobber allerede frivillig for festivalen, og nå ønsker de å nå ut til enda flere ungdommer og unge voksne som vil lære om arkitektur og byen, og formidle det videre.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?