Opera for barn og unge på Oscarsborg

STIFTELSEN OSCARSBORG OPERAEN fikk 500 000 kroner til kurs i barneopera og gjennomføring av forestillinger 2024-2025 i 2024

Stiftelsen OscarsborgOperaens formål er å produsere profesjonelle operaforestillinger i borggården på Oscarsborg Festning. Det er også et mål å spille for et bredt og mangfoldig publikum og også å utvide virksomheten på sikt med flere operaer, gjestespill, mindre forestillinger og operarelaterte aktiviteter i nærmiljøet. Operaen ønsker nå å produsere en barneopera i samarbeid med unge sangere fra KHIO og NMH i 2024 og 2025, og som en del av dette gjennomføres det også kurs i barneopera for studenter.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?