Oppbevaringshall for antikvarisk jernbanemateriell

Sparebankstiftelsen bevilger 500.000 kroner til Norsk Jernbaneklubb til oppføring av museumshall ved gamle Arna stasjon i Bergen Kommune.

Norsk Jernbaneklubb er en frivillig organisasjon som arbeider for å ivareta musealt jernbanemateriell for bevaring for fremtidige generasjoner og for å vise teknisk og kulturell utvikling. Formålet er å formidle kunnskap og forståelse for jernbanens betydning for fremvekst av Norge som en moderne industrinasjon.

Norsk Jernbaneklubb ønsker å bygge en vognhall på Seimsmark ved gamle Arna stasjon i Bergen Kommune, for til sammen 900 tonn lokomotiver, vogner og annet rullende materiell. Alle vognene er bygget i tre og trenger beskyttelse mot vær og vind, vandalisme, innbrudd, brann og frost.

I tillegg ønsker de å tiltrekke seg flere ungdommer til dugnadsarbeid i verkstedsdelen og håper det blir mer attraktiv i moderne installasjoner. Sparebankstiftelsen bevilger 500.000 kroner til oppføring av museumshall.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?