Oppbygging av historisk demning

Gjerdrum jeger- og fiskeforening fikk 100.000 kroner i 2015 til å ta vare på demningen ved Kirkebygjermenningen.

Demningen tar form (Alle foto: Gjerdrum Jeger- og Fiskerforening)

Steinkistedammen er et populært turmål. Det er også knyttet mye historie til plassen fordi Gjermåvassdraget har vært demmet opp i flere hundre år for mølle-, sag- og kraftvirksomhet.

Gjerdrum Jeger- og Fiskerforening har tatt på seg ansvaret med å bygge opp demningen Steinkistedammen ved Kirkebygjermenningen på dugnad. Høsten 2017 meldte de tilbake at den nye demningen nå er 90 prosent ferdig og klar for vinteren. Arbeidet har vært krevende, blant annet fordi stedet er langt unna nærmeste bilvei.

“Den gamle demningen holdt i 40 år,og nå håper vi at denne holder minst like lenge,” skriver foreningen på sine nettsider.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?