Oppdaterte stier ved Vinstra

SORPEROA FRILUFTSGRUPPE får 40000 kroner til merking og skilting

Sorperoa Friluftsgruppe sørger for rydding, skilting, merking og informasjon om stier og seterråk i sitt nærområde. Enkelte av stiene tilrettelegges som kultur- og naturstier. Gruppa får nå støtte til skilt, materialer til infotavler, maling til stimerking, stolper og bokkasser. Statskog og Norsk Ornitologisk Forening er også med på deler av prosjektet.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?