Oppdrag dragevoktere

NORSK ZOOLOGISK FORENING får 450000 kroner til kartlegging, kurs og ekskursjoner

Foreningen ble etablert i 1964 og har som viktigste arbeidsoppgave å fremme interessen for og å bedre kjennskapet til dyrelivet og artenes livsmiljø. Nå skal de videreføre arbeidet med å kartlegge og registrere storsalamanderlokaliteter i Norge. Det skal også gjøres feltarbeid og gjennomføres turer og ekskursjoner hvor deltagerne får oppleve og lære om amfibier og reptiler. Prosjektet skal gå over tre år og gjennomføres i samarbeid med NINA.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?