Habitattiltak i Gjersjøelva

Oppegård jeger og fiskerforening har fått støtte til habitattiltak i Gjersjøelva.

Foreningen gjør en stor dugnadsjobb for å legge til rette for gyting av laks og sjøørret i Gjersjøelva.

Tildeling

OPPEGÅRD JEGER OG FISKERFORENING fikk 50.000 kroner i 2021 til habitattiltak i Gjersjøelva.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?