Oppegård kulturskole

Oppegård kulturskole får 200.000 kroner til innkjøp av animasjonsutstyr.

Oppegård kulturskole får tilskudd til innkjøp av instrumenter og animasjonsutstyr til bruk i skole/SFO. Dette er til et samarbeidsprosjekt mellom kulturskole/SFO og skole som i første omgang vil omfatte alle 2. klassinger i Oppegård, ca 400 elever. Når tilbudet er innarbeidet er tanken at det skal kunne tilbys alle elever fra 1. – 4. trinn ca 1.400 elever.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?