Oppegård speidergruppe

Oppegård speidergruppe får 76000 kroner til utarbeidelse og anskaffelse av aktivitetsmateriell, opplæring av de unge speiderne som skal lede prosjektet “Unges friluftlivsdag” og gjennomføring av de to første friluftslivs dagene. Speidergruppa har 75 medlemmer og er en gruppe i vekst med stor aktivitet. Alt arbeid er basert på verdiene vennskap, opplevelser, friluftsliv og samarbeid. Med prosjektet “Unges friluftslivsdag” vil de tilby et lavterskel fritidstilbud for barn i barneskolealder på skolens planleggingsdager. Gjennom prosjektet vil flere barn få oppleve naturen samtidig som det vil videreutvikle de unge speiderne som får lederansvar gjennom prosjektet. De unge lederne er med i planlegging og evaluering av prosjektet.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?