Oppgradering av ballbinge

FORENINGEN KJELDÅS FAU fikk 200 000 kroner til flytting og oppgradering av ballbinge i 2024

FAU Kjeldås skole ønsker å skape et trygt miljø for ballspill og annen lek, samtidig som de vil at skolegården skal være et attraktivt møtested for lokalsamfunnet. Med imponerende dugnadsinnsats skal de flytte en ballbinge fra en nedlagt skole, kjøre den på traktor til egen låve hvor den skal restaureres og kjøres tilbake til Kjeldås skole. FAU får støtte til flytting og oppgradering av ballbinge.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?