Oppgradering av båter

OSLO KFUM SJØKORPS får 200000 kroner til oppgradering av båter

Oslo KFUM Sjøkorps er en ideell organisasjon med formål å lære barn og unge seilas og sjømannskap. Medlemmene får mulighet til å komme til mange ukjente havner og knytte vennskapsbånd med hverandre. Sjøkorpset har to båter som de benytter, og får støtte til å oppgradere dem. På denne måten blir båtene enda tryggere å seile med, og arbeidet kommer også til å utløse dugnad.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?