Oppgradering av Dovre samfunnshus

DOVRE SAMFUNNSHUS fikk 700 000 kroner til kjøkken, inventar og utstyr i 2024

Dovre Samfunnshus benyttes av mange ulike lag og foreninger lokalt, som også legger ned en stor dugnadsinnsats i bygget. Bygget trenger betydelige oppgraderinger. Etter at taket er fornyet står nå kjøkken, sal, scene og ytterdører for tur. Oppgraderingen vil komme til glede for barn, ungdom og idrettslag, samtidig som det åpner for mer bruk og utleie av lokalene. DOVRE SAMFUNNSHUS har fått tildelt 700 000 kr til kjøkken, inventar og utstyr.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?