Oppgradering av Drengestua

Fortidsminneforeningen Oslo og Akershus får 75.000 kroner til oppgradering av Drengestua.

Foreningen ble stiftet i 1844 og er en medlemsorganisasjon hvis formål er å bevare kulturminner. Med rundt 2200 medlemmer som gjør en betydelig frivillig innsats hvert år er de en sterk og klar stemme i vernedebatten. Foreningen ønsker nå å oppgradere Drengestua på Vøienvolden gård. Gården er fra før et hyggelig samlingspunkt for nærmiljøet med behov for rimelige utleielokaler, og oppussingen vil forsterke tilbudet og gi økt bruk .

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?