Oppgradering av forsamlingshus

FON UNGDOMSLAG får 270000 kroner til oppgradering av forsamlingshus

Vonheim ungdomslokale i Fon er et samlingssted for bygda. Fon ungdomslag drifter bygget og det brukes av flere lag og foreninger i nærmiljøet. Barnedåp, konfirmasjon, bryllup, jubileer og minnesamvær holdes her, i tillegg til at ungdomslaget arrangerer ulike tilstelninger for sambygdingene. Huset vedlikeholdes først og fremst på dugnad, men nå kreves det en større oppgradering for å fortsette driften.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?