Oppgradering av Grei-anlegget

SPORTSFORENINGEN GREI fikk 150 000 kroner til oppgradering av klubbhuset i 2024

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?