Oppgradering av grendehus

HELGEN VEL fikk 330.000 kroner i 2018 til oppgradering av forsamlingshus.

Grendehuset er en viktig møteplass som bruker av hele bygda. Her er det både barnehage og kveldsskole, i tillegg til helgearrangementer.

Nå ønsker de å oppgradere forsamlingsrommet og kjøkkenet og skaffe nye møbler. Arbeidet gjøres på dugnad.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?