Oppgradering av grendehusets lekeplass

KAARBY KRETS VELFORENING får 200000 kroner til lekeapparater

“Utegruppa” i Kaarby Krets Velforening skal oppgradere lekeplassen, som har tjent som bygdas hjerte siden velforeningen overtok grendehuset i 1971. Lekeplassen ligger utenfor grendehuset og er i daglig bruk. Det legges opp til mye dugnad og spleiselag hvor velforeningen og kommunen bidrar økonomisk.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?