Oppgradering av Grønland Kulturstasjon

Interkulturelt Museum får 580.000 kroner til kjøkkeninventar og utstyr, lyskunst utendørs og hageutstyr.

Museumet er en del av stiftelsen Oslo Museum med tilhold i landets mest urbane, mangfoldige og sammensatte bydel, Grønland. I snart tretti år har de forsket og formidlet dynamikken mellom majoritetsbefolkningen og minoritetsgrupper og rettet fokuset på å skape et mer nyansert bilde av den globale hovedstaden Oslo. Museumet vil transformere de uutnyttede arealene på Grønland kulturstasjon til en interaktiv møteplass og et sted for å oppleve og utøve kultur. Ved å tilby en arena for fellesskap med lavterskel, gratis kulturtilbud ønsker de å motvirke fordommer og opplevelsen av utenforskap. Sparebankstiftelsen DNB gir støtte til kjøkkeninnventar, lyskunst utendørs og diverse hageutstyr for å skape et grønt og trivelig pusterom.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?