Oppgradering av hønsegård

DEN ALTERNATIVE SKOLEN fikk 240 000 kroner til oppgradering av hønsegård i 2024

Asker kommune driver en alternativ skole for elever i 9. og 10. klasse. Her har de en hønsegård, som etter 20 år trenger oppgraderinger. Elever og foreldre skal hjelpe til i arbeidet. Til dette har skolen fått tildelt 240 000 kroner.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?