Oppgradering av kjøkken

Bygdetruppen Teater fikk 300.000 kroner i 2016 til oppgradering av kjøkkenet i SMIA.

Våren 2017 sto kjøkkenet klart (Foto: Bygdetruppen Teater)

SMIA er en nedlagt bensinstasjon som i dag fungerer som en liten kulturkafe. Bygdetruppen Teater drifter SMIA på frivillig basis. I tilbygget har de bygget en liten scene med plass til 60 publikummere.

Ved å bygge opp SMIA som en kulturarena har de tilført bygda et møtested for kultur for både store og små. Bygdetruppen lager egne forestillinger basert på de gode historiene som ligger i hjemtraktene.

Våren 2017 sto det nye kjøkkenet klart til små og store arrangementer for lokalmiljøet.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?