Oppgradering av lekeplass og nærmiljø

NORDRE ÅRUM VELFORENING får 250000 kroner til oppgradering av eksisterende lekeplass

Nyetablert velforening i Østfold oppgraderer og fornyer en eldre lekeplass slik at den kan bli et samlingspunkt for lek og samvær for nye beboere i lokalmiljøet.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?