Oppgradering av lekeplassen på Madsebakken

MADSEBAKKEN VELFORENING får 247907 kroner til lekeapparater

Velforening på Kongsberg skal oppgradere eksisterende lekeplass. Den er mye brukt og har gode kvaliteter som store trær, blåbærlyng og noen fine lekeapparater. De ønsker nå å utnytte området bedre og gjøre lekeplassen mer attraktiv for de eldre barna. Det legges opp til dugnad.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?