Oppgradering av Ljørkoia

FAU NORDKISA SKOLE fikk 50 000 kroner til oppgradering av koie i 2024

FAU ved Nordkisa Skole jobber for å oppgradere det eksisterende uteområdet ved skolen, kjent som Ljørkoia, for å forbedre uteklasserommet for samlingspunktet for nærmiljøeti bygda. Planene innebærer oppgraderinger av koia, grillplass og utedo, i tillegg til bygging av et nytt vedskjul. FAU Nordkisa skole har fått tildelt 50.000 kroner til prosjektet.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?