Oppgradering av Oscarsborg Museum

Oscarsborg Festnings Venner får 500.000 kroner til utstillingsutstyr.

Oscarsborg Festnings Venner har som formål å ta vare på Oscarsborg festning og dens historiske anlegg. De støtter drift av Oscarsborg museum med midler og arbeidsinnsats, og jobber for å styrke interessen og kunnskapen om festningen og dens historiske og kulturelle betydning. Museet på Oscarsborg har gratis inngang, og det som vises er selvforklarende gjennom utstilte gjenstander, informasjonstekster og audiovisuelt utstyr som enkelt kan brukes av den besøkende. Museet er sentrum for formidling av festningens historie og dens betydning for forsvaret av landet. Venneforeningen skal nå fullføre prosjektet som vil gi helhetlig informasjon om festningens historie.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?