Oppgradering av Radio Novas studio

Radio Nova – Studentradioen i Oslo får 675.000 kroner til miksebord, mikrofoner, opptaksenheter, Windows 7-lisenser, studio PC-er, livestream-kamera, materialer til studiobygging, heve-senk-bord, isolasjon, utstyr.

Studentradioen i Oslo er Norges eldste ikke-kristne lokale radiokanal og driftes frivillig av fortrinnsvis unge studenter. De har lenge vært en læringsarena for unge journalister, og et springbrett for unge kunstnere og artister. Utstyret begynner å bli gammelt, og de er avhengig av å oppgradere studioet sitt for å kunne fortsette. I tillegg ønsker de et kamera tilpasset livestreaming i studio.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?