Oppgradering av revylåve

STOKKES REVYGRUPPE får 300000 kroner til oppgradering av Revylåven

Revylåven i Stokke skal utbedres og tilrettelegges for mer aktivitet.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?