Oppgradering av rullehall

OSLO SKATEBOARDFORENING får 160000 kroner til verktøy, anleggsoppgraderinger og prosjekt for å få flere jenter til å skate

Foreningen drifter bl.a. Skur 13, som huser flere rullende aktiviteter på Filipstad. Nå får de støtte til å oppgradere flere av elementene, verktøy for lettere å vedlikeholde hallen, samt støtte til et prosjekt for å få flere jenter med i skatemiljøet.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?