Oppgradering av Sæen og Bragerbrygga

RINGELIA/BJØRNERUD VEL fikk 90 000 kroner til krakker, benker og tilrettelegging av brygger i 2024

Velforeningen vil ruste opp badeplassen Sæen og Bragerbrygga på vestsiden av Randsfjorden. Stedene brukes til bade og friluftsformål både for skoleklasser og andre i nærmiljøet.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?