Oppgradering av scene

ØYER KOMMUNE får 130000 kroner til sceneelementer og oppgradering av scenen på Øyer Ungdomsskole

På Øyer ungdomsskole satses det mye på musikkfaget og forestillinger/produksjoner. Skolen ser nytten av dette inn i andre fag og for å skape et godt inkluderende og sosialt miljø der alle er med på sine premisser. De skal oppgradere skolens scene, og dette skal være en del av undervisningsopplegget i valgfaget produksjon for scene og i musikkundervisningen på 10.trinn. Dagens scene er for liten for mange av produksjonene de har på skolen.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?