oppgradering av sceneteknikk

KULTURHUSET STABEKK KINOS BRUKERFORENING får 1000000 kroner til sceneteknisk utstyr

Kulturhuset Stabekk Kino er et samlingssted for kulturell aktivitet i Østre Bærum, og har fungert som et lokalt kulturhus siden 1997. Formålet er primært å gi rom for lokale kulturaktører, foreninger, organisasjoner som kan bidra til at virksomheten fylles av kulturell aktivitet. I tillegg til å være et hus for formidling av kultur, er lokalene øvingsrom for aktører innenfor teater, og dans. Bygget eies av Bærum kommune, mens virksomheten drives av Kulturhuset Stabekk Kinos Brukerforening. Nå skal husets tekniske tilstand og utstyrspark oppgraderes.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?