Oppgradering av skibakken i Nylendlia

Nero Alpin – Nedre Romerike Alpinklubb får 516.000 kroner til oppgradering av skiheisen og andre tilknyttede fasiliteter i Nylendlia skisenter.

Bakken benyttes av alt fra nybegynnere og familier til hardt satsende alpinister med behov for et fast og stabilt trenings- og samlingssted. Det er laget flere downhill sykkeltraseer, sykkel rundbane og det er lagt konkrete planer for pump track for sykkel. Bakken benyttes også til skiskole, ski- og akedager for omkringliggende skoler og barnehager i tillegg til at den inngår i kommunens vinterferietilbud. Nero Alpin har siden desember 2015 lagt ned mange dugnadstimer for å få i gang aktivitet og stabil drift av alpinbakken, men har erkjent at det må gjøres større oppgraderinger av bakken for å få den i en slik stand som nærområdet fortjener.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?