Oppgradering av skolebibliotek

LILLESTRØM KOMMUNE fikk 200 000 kroner til oppgradering av skolebiblioteket i 2024

Riddersand skole i Lillestrøm kommune vil gjøre om biblioteket til å bli en arena som er mer brukervennlig og som skal skape økt leselyst og -glede. Skolen har ansatt en lærer i 100% stilling som har ansvar for biblioteket og det å skape leseglede og leselyst hos elevene. Den ansvarlige på biblioteket skal blant annet gjennomføre felles temauker på skolen, høytlesning for klasser, bokprat, litterære samtaler og veiledning i valg av litteratur til både elever og kollegaer. Lillestrøm kommune har fått tildelt 200.000 kroner til oppgradering av skolebiblioteket på Riddersand skole.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?