Oppgradering av skolegården Begby Skole

FAU BEGBY SKOLE fikk 250 000 kroner til å oppgradere skolegården i 2024

FAU ved Begby Skole skal oppgradere skolegården for å styrke læringsmiljøet for elevene. Planen er oppmaling av spill og aktiviteter, flere sitteplasser og integrering av grøntområder. Elever og ansatte på skolen har blitt godt involvert i prosessen. FAU Begby Skole har fått tildelt 250 000 kroner til oppgradering av skolegården.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?