Oppgradering av slagverk SMK

SANDEFJORD MUSIKKORPS fikk 50 000 kroner til til slagverksutstyr for eksisterende og kommende medlemmer av foreningen i 2024

Sandefjord Musikkorps er blitt tildelt støtte til nytt og oppdatert slagverksutstyr. Ustyret vil også komme flere lokale skolekorps til gode.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?