Oppgradering av stier

Sandefjord Turistforening får 100.000 kroner til oppgradering av turstier.

Turistforeningen tilrettelegger for friluftsliv i Sandefjordsområdet og vedlikeholder blant annet en tursti og ei seter i tilknytning til Heivannet. Løypene ønsker de nå å gjøre mer tilgjengelig for turgåere som er dårlig til beins. Arbeidet gjøres på dugnad, men de har behov for støtte til materialer til broer og klopper, samt frakt av dette.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?