Oppgradering av Storstua og Bjørnholtet

FORENINGEN FOR LAMBERTSETER GÅRD får 360000 kroner til oppussing og utstyr

Foreningen Lambertseter gård forvalter samfunns- og kulturhuset Lambertseter gård, som brukes til navnefester, konfirmasjoner, minnestunder for lokalbefolkningen og åpne kulturarrangementer. Etter mange års bruk har huset blitt slitt både utvendig og innvendig, og foreningen får støtte til rehabilitering. En slik oppgradering vil ikke bare være til glede for den ordinære organisasjons- og kulturvirksomheten, men vil også bidra til at lokalene lettere vil kunne leies ut på dagtid.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?