Oppgradering av ungdomslagets lokaler

Feiring Ungdomslag får 135.000 kroner til rømningsdør og -trapp.

Feiring ungdomslag ble stiftet i 1910. Bygda Feiring har omtrent 950 innbyggere, og 124 av disse er medlemmer i ungdomslaget. Alle aktiviteter som ungdomslaget driver er alkoholfrie og rettet mot barn og ungdom, og alle voksne jobber frivillig. De arrangerer teatersminkekurs, bandkurs, ski- og akekvelder og spillkvelder. Men viktigst, og mest populært er de ukentlige klubbkveldene som alternerer mellom fritidsklubb (9-12 år) og ungdomsklubb (13-19 år).

Feiring ungdomslag eier forsamlingshuset Fløygir fra 1921, og som andre store, gamle hus er det umoderne og dyrt å drifte. Nå har det vært branntilsyn og deler av lokalet måtte stenges. For å få gjenåpnet klubblokalet må de montere rømningsdør og rømningstrapp.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?