Oppgradering av ungdomsrommet

Oslo Krisesenter får 44.800 kroner til oppgradering av ungdomsrommet.

Senteret er et lavterskel, døgnbemannet akuttilbud for kvinner, menn og barn utsatt for vold eller trusler om vold i nære relasjoner. Der kan de utsatte få samtaler, råd og veiledning samt praktisk hjelp. Dagsenteret tilbyr også barnegrupper, nettverksaktiviteter og advokatvakt. For å ivareta ungdom som bor på krisesenteret er det behov for å oppgradere ungdomsrommet med teknisk utstyr, spill og inventar. Dette kommer til å øke deres trivsel og gi dem et rekreasjonssted hvor de kan tilbringe tid med andre jevnaldrende og bli eksponert for morsomme aktiviteter.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?