Oppgradering av uteområde

Roven Vel fikk 100.000 kroner i 2017 til istandsetting av uteområdet ved Roven Grendehus.

Dette er en tradisjonsrik og aktiv velforening med 2-300 medlemmer. Roven Vel arbeider for et trivelig og trygt lokalmiljø, og har tilbud til unge og gamle. De har ansvar for drift og vedlikehold av ærverdige Roven Grendehus med tilhørende anlegg som består av en nedlagt barnepark, hage og fotballbane.

Som et ledd i å skape aktivitet på grendehuset, vil de nå oppgradere uteområdet rundt barneparken på Grendehuset. De vil også etablere en grillplass med gapahuk på et tilgjengelig område som er gjengrodd og nå bare står ubrukt. Her vil de legge en gruset plass, plen og støpe opp en brannsikker grillplass.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?