Oppgradering av skolegård med forstudie

Da Lysejordet skole skulle ta fatt på oppgradering av skolegården, søkte FAU om støtte til et forstudie.

FAU på Lysejordet skole fikk tildelt midler til en forstudie, og benyttet en landskapsarkitekt. «Dette var essensielt for oss for å kunne lage et godt forslag,» skriver de i sluttrapporten.

Arkitekten bidro med mye erfaring fra tidligere skolegårdsprosjekter og ga råd og innspill om blant annet:

  • hva som er praktisk mulig
  • hvordan naturen og terrenget best mulig kunne integreres med ønskene som skolen hadde for sin skolegård
  • gjenbruk og utnyttelse av eksisterende installasjoner
  • innspill til gøyale og miljøvennlige materialer og elementvalg som er enkle å vedlikeholde
  • kreative ideer

Etter forstudien, utarbeidet skolen en helhetlig plan for å oppgradere skolegården. I samarbeid med kommunen, er planen å utbedre eksisterende installasjoner og utvikle området til å bli en møteplass for alle, et utendørs undervisningsrom og en arena for lavterskeltilbud i nærområdet utenom vanlig skoletid.

Tildelinger

FAU LYSEJORDET SKOLE fikk 50.000 kroner våren 2021 til en forstudie. Høsten samme år, fikk de tildelt 800.000 kroner til installasjoner og utvikling av skolegården.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?