Oppgradering av skolegård

FAU ved Lysejordet skole har etter en forstudie, utarbeidet en helhetlig plan for å oppgradere skolegården.

De vil, i samarbeid med kommunen, stå for prosjektet med å utbedre eksisterende installasjoner og utvikle området til å bli en møteplass for alle, et utendørs undervisningsrom og en arena for lavterskeltilbud i nærområdet utenom vanlig skoletid.

Tildelinger

FAU LYSEJORDET SKOLE fikk 800.000 kroner høsten 2021 til installasjoner og utvikling av skolegården. I tillegg fikk de 50.000 kroner våren samme år, til forstudie.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?